Om oss - Göteborgs Familjeterapeuter

Här kan du läsa mer om vilka vi på Göteborgs Familjeterapeuter är och vad vi har för kunskaper och erfarenheter.

Adress Föreningsgatan 29 1 tr
och Lilla Torget 4
Gunnel

Gunnel Nirving Lönnroth

Familjerådgivning, parterapi och familjeterapi, handledning, utbildning

Telefon: 0705 237 502

Utbildning

Socionomexamen, filosofie magisterexamen i socialt arbete, handledarutbildning i psykosocialt arbete, legitimerad psykoterapeut.

Yrkeskompetens

Familjebehandling/terapi: Drygt 30 års erfarenhet av rådgivning och terapi inom socialt arbete. Yrkesverksam som familjerådgivare sedan 1991 och dessförinnan socionom/familjebehandlare inom sjukvård och socialtjänst såsom kvinnosjukvård, missbruksvård och barnpsykiatri.

Handledning: Yrkesverksam som handledare i psykosocialt arbete med inriktning mot familjebehandling sedan 1991 inom sjukvård, socialtjänst och habilitering.

Pedagogisk erfarenhet: 15 års erfarenhet som lärare inom psykosocialt arbete med inrikting mot familjebehandling som universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete, samt som lärare vid S:t Lukas stiftelsens handledare- och familjebehandlingsutbildningar.

Specialistkunskap / särskild kompetens

 • Familjeterapi, parterapi samt gruppterapi. Krisbearbetning, konflikthantering för enskilda, par och familjer, samt grupper. Vägledning vid livskriser, stöd i föräldrarollen, styvfamiljsdilemman.
 • Handledning för enskilda och personalgrupper inom socialtjänst, sjukvård och habilitering med särskild inriktning mot familjearbete/behandling.
 • Enstaka kurser/föreläsningar i Familjerelationer i dagens samhälle, Att bli ett par, Kärleksrelationen i vår tid, Samtal och kommunikation, Par/föräldrarelationen när man har ett barn med ADHD, Teorier och metoder i familjebehandling, System- och kommunikationsteori.
↑ Tillbaka
Martin

Martin Hemb

Familjerådgivning, parterapi och familjeterapi, nätverksterapi, föräldrasröd, handledning, utbildning

Telefon: 0706 990 492

Utbildning

Socionomexamen, grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning i nätverksterapi, legitimerad psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete.

Yrkeskompetens

Familjebehandling/terapi: Verksam som socionom sedan 1982 inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Psykosocialt behandlingsarbete, familjearbete, arbete med grupper, nätverksterapi. Erfarenhet av förebyggande arbete, missbruksbehandling och anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT).

Ledning/handledning: Lång erfarenhet av arbetsledning och ärendehandledning inom kommunal socialtjänst.

Erfarenhet av handledning av olika personalkategorier inom socialtjänst och skola, vård och omsorg samt privat verksamhet. Upphandlad under namnet Hemb Psykoterapi & Handledning AB av Göteborgs Stad med kranskommuner, Västra Götalandsregionen samt av Gryningvård AB.

Specialistkunskap / särskild kompetens

 • Parterapi och familjeterapi. Föräldrastöd.
 • Stöd och vägledning vid kriser till familjer och enskilda.
 • Terapi och vägledning vid psykiatrisk problematik.
 • Anhörigstöd.
 • Nätverksterapi.
↑ Tillbaka
Annika

Annika Hallén Hemb

Individuell terapi, familjerådgivning, parterapi, tonårsterapi, terapi till unga vuxna, föräldrastöd och familjeterapi.

Telefon: 0703 749 250

Utbildning

Socionomexamen, grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning i nätverksterapi, legitimerad psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete.

Yrkeskompetens

Behandling/terapi: Verksam som socionom inom socialtjänst sedan 1984. Psykosocialt behandlingsarbete inom kommunalt flyktingmottagande samt inom öppen specialiserad narkomanvård för vuxna och framför allt ungdomar. Nätverksterapi med processorienterade nätverksmöten inom SDF Centrum. Familjebehandling för tonåringar och deras närstående - tonårsterapier, föräldrastöd och familjeterapi.

Ledning/handledning: Verksam som samordnare i ett tvärprofessionellt team mellan 1995 och 2010. Metodhandledning i bemötande och behandling av ungdomar med drogproblem, och deras familjer.

Verksam som handledare sedan 2007 för arbetsgrupper inom IFO, Grynings instituionsvård, BuP, missbruksvård för ungdomar och deras familjer, Kriscentrum för kvinnor, prostitutionsgrupp, flickor utsatta för hedersrelaterat våld. Upphandlad under namnet Hemb Psykoterapi & Handledning AB av Göteborgs Stad med kranskommuner, Västra Götalandregionen samt av Gryningvård AB.

Forskning/utbildning: Sedan år 2000 har yrkesarbetet även omfattats av fältanknuten forskning, tre publicerade rapporter: Upptäckten av det kvinnliga perspektivet, FoU i Väst 3:2002, Att bemästra missbruk hos ungdomar, FoU i Väst 2:2006, samt FoU – i takt med tid och omvärld? FoU i Väst 4:2011. Utöver publicering deltagit som forskningscirkelledare vid produktionen av En delad ritning – perspektiv på familjearbete med Torbjörn Forkby som redaktör. Arbetar deltid som lärare på Institutionen för Socialt arbete.

Specialistkunskap / särskild kompetens

Parterapi och familjeterapi. Föräldrastöd. Särskild kompetens att möta familjer i kris. Lång erfarenhet av arbete med separerade föräldrar och ombildade familjer. Fördjupad kunskap om tonårstid, frigörelseprocesser och föräldraskap. Specialistkompetens i missbruksfrågor och anhörigstöd.

Tio års erfarenhet av att föreläsa och utbilda inom ämnesområdena:

 • Ungdomar med erfarenhet av att använda droger
 • Nätverksterapi som metod i socialt arbete
 • Föräldrastöd och bemästrandeteori
↑ Tillbaka
hublot replica sale | tag heuer replica sale | cartier replica | replica watches uk | hublot replica uk