Om oss - Göteborgs Familjeterapeuter

Här kan du läsa mer om vilka vi på Göteborgs Familjeterapeuter är och vad vi har för kunskaper och erfarenheter.

Adress Besöksadress:
Föreningsgatan 29 1 tr
Martin

Martin Hemb

Familjerådgivning, parterapi och familjeterapi, nätverksterapi, föräldrasröd, handledning, utbildning

Telefon: +46 706 990 492

Utbildning

Socionomexamen, grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning i nätverksterapi, legitimerad psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete.

Yrkeskompetens

Familjebehandling/terapi: Verksam som socionom sedan 1982 inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Psykosocialt behandlingsarbete, familjearbete, arbete med grupper, nätverksterapi. Erfarenhet av förebyggande arbete, missbruksbehandling och anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT).

Ledning/handledning: Erfarenhet av arbetsledning och ärendehandledning inom kommunal socialtjänst.

Erfarenhet av handledning av olika personalkategorier inom socialtjänst, skola, vård och omsorg samt privat verksamhet. Upphandlad under namnet Hemb Psykoterapi & Handledning AB av Göteborgs Stad med kranskommuner, Västra Götalandsregionen samt av ytterligare kommuner i västsverige.

Specialistkunskap / särskild kompetens

  • Parterapi och familjeterapi. Föräldrastöd.
  • Stöd och vägledning vid kriser till familjer och enskilda.
  • Terapi och vägledning vid psykiatrisk problematik.
  • Anhörigstöd.
  • Nätverksterapi.
↑ Tillbaka
Annika

Annika Hallén Hemb

Individuell terapi, familjerådgivning, parterapi, tonårsterapi, terapi till unga vuxna, föräldrastöd och familjeterapi.

Telefon: +46 703 749 250

Utbildning

Socionomexamen, grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning i nätverksterapi, legitimerad psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete.

Yrkeskompetens

Behandling/terapi: Verksam som socionom inom socialtjänst sedan 1984. Psykosocialt behandlingsarbete inom kommunalt flyktingmottagande samt inom öppen specialiserad narkomanvård för vuxna och framför allt ungdomar. Nätverksterapi med processorienterade nätverksmöten inom SDF Centrum. Familjebehandling för tonåringar och deras närstående - tonårsterapier, föräldrastöd och familjeterapi.

Ledning/handledning: Verksam som samordnare i ett tvärprofessionellt team mellan 1995 och 2010. Metodhandledning i bemötande och behandling av ungdomar med drogproblem, och deras familjer.

Verksam som handledare sedan 2007 för arbetsgrupper inom IFO, Grynings instituionsvård, BuP, missbruksvård för ungdomar och deras familjer, Kriscentrum för kvinnor, prostitutionsgrupp, flickor utsatta för hedersrelaterat våld. Upphandlad under namnet Hemb Psykoterapi & Handledning AB av Göteborgs Stad med kranskommuner.

Forskning/utbildning: Sedan år 2000 har yrkesarbetet även omfattats av fältanknuten forskning, tre publicerade rapporter: Upptäckten av det kvinnliga perspektivet, FoU i Väst 3:2002, Att bemästra missbruk hos ungdomar, FoU i Väst 2:2006, samt FoU – i takt med tid och omvärld? FoU i Väst 4:2011. Utöver publicering deltagit som forskningscirkelledare vid produktionen av En delad ritning – perspektiv på familjearbete

↑ Tillbaka